Tisk - Zahraniční CP

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Tisk zahraničních cestovních příkazů a vyúčtování

 

Před tiskem cestovního příkazu musí být otevřená databáze Cestovní příkazy - ZAHRANIČNÍ.

 

Nejdříve je nutné vybrat příkaz, který se má tisknout (např. jedním kliknutím myší). Lze použít funkci "Označovat více záznamů" (nachází se ve spodním okraji okna s knihou jízd) a označit více CP. Tiskový dialog vyvoláte zkratkovou klávesou Ctrl+P nebo kliknutím pravým tlačítkem myši v okně s evidencí cestovních příkazů a volbou funkce Tisk .

 

Dále si pak zvolíte co všechno chcete tisknou. Označením lze vybrat libovolná kombinace z voleb:

Cestovní příkaz

Vyúčtování pracovní cesty

Zahraniční stravné

Výdaje na vozidlo

Ostatní náklady

Souběh náhrad

Zálohy

Souhrnné vyúčtování

Účtovací předpis

Krácení stravného

Zpráva o pracovní cestě

 

Dále je možné vytisknout na konec každé tiskové sestavy "Zápatí". Jedná se o Administrátorem definovaný text (např.:."Zaměstnanec souhlasí s vysláním na pracovní cestu..."),. Text se připraví v menu "Nástroje > Cestovní příkazy > Formulář pro tisk příkazu a vyúčtováníí". V tomto dialogu je možné nastavit i texty u jednotlivých podpisů na formulářích.

 

Každý cestovní příkaz a vyúčtování se tiskne na jeden papír (včetně soupisky nákladů). Po kliknutí na tlačítko Náhled se zobrazí náhled příkazu. Zde máte možnost si příkaz před tiskem zkontrolovat. Tisk spustíte kliknutím na tlačítko Tisk.