Testovací kniha jízd

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Testovací kniha jízd

 

Jedna z vlastností programu SPZ®, kterou ocení každý, kdo ztratil knihu jízd (nebo mu např. uplavala), je možnost její zpětné rekonstrukce - rychle, jednoduše a spolehlivě. Okno s Testovací knihou jízd na pracovní ploše otevřete buď kliknutím na příslušnou ikonu z menu Kniha jízd - Testovací kniha jízd a nebo kombinací kláves Alt+T. Tato kniha je určena k vašim pokusům a simulacím. Veškeré funkce dostupné v knize jízd lze vyvolat v místním menu kliknutím pravým tlačítkem myši v prostoru okna. Užitečnou vlastností testovací knihy jízd je možnost nechat ji sestavit za určité období automaticky.

 

Pro kvalitní sestavení je třeba připravit několik údajů:

 

V první řadě je u firemních vozidel dobré mít v běžné knize zapsány všechny jízdy, během nichž jste čerpali pohonné hmoty. To z toho důvodu, aby program na den, kdy jste kupříkladu podle účtenky čerpali v Ostravě, nevytvořil jízdu do Brna. Toto se ovšem netýká soukromých vozidel, pro která neplatí ze zákona povinnost účtenky za pohonné hmoty evidovat.

 

Do běžné knihy je vhodné zanést veškeré jízdy, které chcete aby ve výsledné knize jízd byly určitě zahrnuty. Pravděpodobně to budou jízdy vícedenní, popřípadě zahraniční. Dále je nutno v databázi zakázaných období označit všechny dny, ve kterých vozidlo nejezdilo (dovolená, opravy, nemoci…) a nadefinovat si doplňkové (náhodně se vyskytující) a případně pravidelně se opakující  trasy. Popisy těchto vstupních databází a postup samotného sestavení najdete v další části návodu.

 

V testovací knize si můžete jednoduše připravit např. jízdy do práce a z práce na celý rok dopředu. Do takto připravené knihy jízd pak stačí ručně doplňovat další uskutečněné jízdy.