Nejčastější dotazy k sestavení

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Nejčastější dotazy k sestavení testovací knihy jízd

 

Jedním z nečastějších problémů je to, že se při Standardním sestavení rozepíše mnohem víc kilometrů, než bylo požadováno. Příčinou jsou téměř vždy pravidelné trasy. Objem kilometrů jaký vytvoří pravidelné jízdy je vždy pevný (podle toho, jak máte nadefinované pravidelné trasy) a nelze jej ovlivnit požadovaným počtem při zadávání sestavení. Stačí si uvědomit, že počet týdnů sestavovaného období násobený počtem, délkou a frekvencí pravidelných tras v týdnu dává určitý počet kilometrů, který se do knihy jízd vloží vždy. Informaci, kolik kilometrů která trasa představuje ročně, najdete ve sloupci Km ročně v tabulce Pravidelné trasy.

 

Pokud se stane, že program naopak nerozepíše všechny požadované kilometry, důvodů může být několik:

 

Překlep v běžné knize jízd. Je-li v běžné knize vícedenní jízda, pak dny mezi odjezdem a příjezdem jsou pochopitelně zakázaným obdobím. Stane se, že zadáte omylem jízdu, která trvá například celý rok (třeba od 6.8.2010 do 6.8.2018), celé toto období bude pro vkládání zakázané. Překlep se stejnými následky se může vyskytovat i v zakázaných obdobích. Stačí, prohlédnete-li sestavenou testovací knihu a najdete-li v datumech jízd podezřelou "časovou díru", víte již, kde máte hledat.

Dále je možné, že máte pouze krátké doplňkové trasy a je-li povoleno jet každou trasu pouze jedenkrát denně, což je předdefinovaná hodnota, pak je prostě často matematicky nemožné vyšší počet kilometrů do omezeného počtu dní vepsat. Pomůže vložení nějaké delší trasy, popřípadě je dobré nějaké delší trase navýšit její procento.

Sestavujete-li testovací knihu za určité období a povolená období pro jednotlivé trasy se s tímto obdobím míjí, je zde další možná příčina selhání výpočtu.

Příliš dlouhé prodlevy mezi příjezdem a odjezdem u doplňkových a pravidelných tras.