Události a úkoly

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Události a úkoly

 

Databáze se nachází v menu Náklady - Události & Úkoly. Dovoluje uživatel vytvořit jakýkoli úkol nebo událost související s vozidlem. Úkol je možné přidělit konkrétnímu uživateli, nastavit termín splnění, vložit potřebné dokumenty v elektronické podobě a poté zkontrolovat jeho splnění (termíny se kontrolují současně s ostatními, pomocí funkce "Kontrola termínů").

 

Nevyřízené události a úkoly jsou pro lepší orientaci navíc červeně zvýrazněné. Uživatelé mohou být informováni o úkolech a jejich splnění notifikačními e-maily.