Upgrade programu a převod dat

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Upgrade a převod dat z programu SPZ® 2005 SQL a novějších

 

Pokud používáte některou ze starších verzí programu a chcete provést upgrade (přechod na vyšší verzi programu) a současně do nové verze převést data, postupujte podle návodu na www.milk.cz.