Včetně PHM

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Náklady na vozidlo včetně PHM

 

Databázi pro evidenci všech nákladů na vozidlo včetně čerpání PHM lze vyvolat z menu Náklady - Včetně PHM nebo zkratkovou klávesou Alt+N.

 

Formulář pro zadání nové nákladové položky vyvoláte stisknutím klávesy F2 nebo z lokálního menu po kliknutí pravým tlačítkem myši v prostoru okna Náklady na vozidlo vč. PHM volbou "Přidat". V tomto formuláři lze všechny nákladové položky na vozidlo zadávat a opravovat.

 

V případě načítání souborů údajů tankování a nebo při zápisu nákladů při použití Komplexní karty jízdy, jsou zde tyto údaje zobrazeny a dostupné pro editaci. Před zadáváním údajů doporučujeme zkontrolovat databáze Skupiny nákladů a Dodavatelé.