Verze programu

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Verze programu, rozšíření a doplňky

 

Kompletní přehled verzí programu, licenční podmínky, rozšíření a doplňky programu a aktuální ceníky najdete www.milkshop.cz.

 

Aktualizace, video manuály a další návody najdete na www.milk.cz.