Vkládání a opravování jízd

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Vložení nové jízdy

 

Pro vložení jízdy platí stejný postup jako pro vkládání nových údajů všech ostatních databází programu SPZ®. Buď vyberete položku Přidat jízdu z místního menu, které se objeví kliknete-li pravým tlačítkem myši na plochu okna Kniha jízd nebo stiskem klávesy F2. Pro vložení jízdy můžete zvolit buď zjednodušený nebo komplexní zápis a to v závislosti na nastavení v Nastavení knihy jízd. Pro pohyb mezi jednotlivými položkami lze používat klávesu Tab (Ctrl+Tab pro pohyb zpět).

 

Zjednodušený zápis jízdy

 

Datum jízdy : program automaticky nabídne datum podle nastavení v menu Nastavení knihy jízd . Pokud datum zadáváte z klávesnice, tak v okamžiku, kdy začnete psát nové datum původní zmizí. Pro zadání datumu např. 21.12.2018 stačí zapsat pouze 2112 a klávesou Tab se posunout na další položku, program automaticky doplní zbytek datumu. Kliknete-li myší na šipku napravo od vstupního řádku s datumem, objeví se kalendář pro zadávání datumu pomocí myši.

Čas výjezdu a příjezdu : vyplňujete ve formátu HH:MM. Opět stačí zapsat pouze číslice.

Ujeté kilometry : do kolonky služební nebo soukromé vyplníte příslušný počet ujetých kilometrů. Kliknutím na šipku napravo od vstupního řádku vyvoláte kalkulačku, v níž můžete provádět výpočty. Po stisku klávesy Enter  bude výsledek vložen do vstupního řádku. Vzdálenost můžete vkládat ujetými kilometry nebo stavem tachometru (viz. Nastavení knihy jízd)

Odkud : místo, kde jízda začíná. Pro rychlejší vkládání si můžete připravit Nejčastější města a důvody a vybírat místa ze seznamu buď myší nebo tak, že napíšete několik prvních písmen ze zadávaného místa.

Kam : místo, kde jízda končí.

Důvod : účel cesty, rovněž zde lze využít seznamu předdefinovaných důvodů.

Tabulka vzdáleností : v programu je k dispozici databáze cca 8 500 míst z České republiky včetně nejkratších vzdáleností mezi nimi (volitelně jsou k dispozici též podrobné mapy). Po stisknutí klávesy F3 se zobrazí dialog pro zadání "Odkud" a "Kam" jedete. Po výběru míst a kliknutím na Ok (nebo klávesou Enter) se vybraná místa a vzdálenost mezi nimi vloží do formuláře pro zadávání jízdy.

 

Uložení záznamu: záznam uložíte kliknutím na Ok (nebo klávesou Enter). Pokud kliknete na tlačítko Ok+Add, tak se záznam uloží a zároveň se zobrazí předvyplněný formulář pro zadání další jízdy. Tuto funkci můžete používat pro vkládání jízdy zpět nebo pro jízdu na více míst (např. Praha, Brno, Ostrava, Pardubice, Praha).

Opravování a mazání jízd: již zapsanou jízdu je možné opravit (klávesa Enter ), nebo smazat (klávesa Del ). Obě funkce jsou též dostupné přes pravé tlačítko myši.

 

Jízdy lze do knihy jízd vkládat velmi rychle a jednoduše přetažením myší z před připravených databází (doplňkové, pravidelné nebo globální trasy). Vybranou jízdu stačí "uchopit myší" (kliknout a držet), přetáhnout ji nad Běžnou knihou, "upustit". Dále je možnost před uložením případně "přetažené" údaje upravit.

 

Rozlišení jízd

 

Jednotlivé jízdy v knize jízd jsou pro větší přehlednost rozlišené použitým stylem písma a barvou:

normální písmo - služební jízda v pracovní den

kurzíva - soukromá jízda v pracovní den

tučné písmo - jízda o víkendu

červené písmo - jízda s tankováním

 

Jízdy je možné rozlišit (obarvit) uživatelsky. Funkce je dostupná v lokálním menu (Barvy)

 

Komplexní zápis jízdy

 

Pro evidenci dalších údajů souvisejících s jízdou slouží  rozšířený formulář pro zadání jízdy - Komplexní karta jízdy.

Ke každé jízdě je možné evidovat další doplňkové údaje - řidič, středisko, země, zakázka, poznámka, atd.

 

Záložka "Náklady"

 

Záložka "Náklady" v komplexní kartě jízdy je určena k evidenci všech nákladů spojených s jízdou - nákupy pohonných hmot, provozních náplní... Ke každé jízdě lze evidovat libovolný počet nákladů. Je zde také možnost přiřadit jízdu a její nákladové položky určité konkrétní zakázce.

Tyto údaje se automaticky uloží do databáze "Náklady" pro toto konkrétní vozidlo.