Vyúčtování stravenek

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Vyúčtování stravenek

 

Funkce vyhledá dny, kdy má zaměstnanec nárok na stravné (pracovní cesty na 5 hodin) a proto nemá nárok na stravenku.

 

Verze 1 - zobrazí přehled dnů ve kterých pracovní cesty trvala déle než 5 hodin (pro jednotlivé uživatele)

 

Verze 2 - zobrazí počet pracovních cest v jednotlivých dnech (včetně součtů)