Spolujezdec

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Chci být spolujezdec

 

Funkce "Chci být spolujezdec" zobrazí všechny dostupné rezervace. Uživatel má možnost "přidat se" jako spolujezdec k vybrané rezervaci.