Žádost

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Žádost

 

Formulář pro vytvoření žádosti o rezervaci se vyvolá kliknutím na ikonu "Žádost" v menu "Rezervace".

 

V tomto případě uživatel nevybírá konkrétní vozidlo, pouze zašle požadavek  správci, který mu vozidlo přidělí. Žádosti je možné odvolat v tabulce "Aktivní rezervace".