Zařízení

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Žádost o rezervaci zařízení 

 

Formulář pro vytvoření žádosti o rezervaci zařízení se vyvolá kliknutím na ikonu "Zařízení" v menu "Rezervace". Ze seznamu se vybere zařízení, v kalendáři se myší označí doba požadované rezervace a po kliknutí pravým tlačítkem myši ve zvoleném období se vybere "Rezervovat". Po vyplnění "Žádosti o rezervaci zařízení" je možné buď "Požádat o rezervaci" (žádost se uloží), vytisknout žádanku nebo žádost stornovat.

 

Po uložení žádosti je možné měnit její parametry (datu a čas) přetažením myší, nebo v lokálním menu (kliknutí pravou myší na žádost) žádost odvolat případně vytisknout žádanku.

 

VIP uživatel nežádá o schválení, po vyplnění žádosti a kliknutí na "Rezervovat (VIP)" si zařízení rovnou zarezervuje.

 

Neschválené žádosti může uživatel odvolat přímo v okně "Rezervace zařízení", schválené žádosti je možné zrušit v tabulce "Aktivní rezervace".

 

Uživatel, který má právo rezervovat a současně je správcem rezervací (viz karta uživatele), může vytvořit rezervaci kterémukoliv z uživatelů, ke kterému má přístup.