Vytvořit zálohu

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Vytvořit zálohu

 

Archivaci (zálohování) vašich dat provádějte pravidelně, předejdete tím jejich možné ztrátě.

 

Funkce pro archivaci dat je k dispozici v menu Nástroje - Vytvořit zálohu.

 

V dialogu, který se zobrazí, vyberete složku, do které se archivační soubor uloží, a zadáte název souboru. Proces archivace spustíte kliknutím na Zálohovat. Soubor se zálohou se vždy vytvoří pouze na počítači s instalací SPZ, vytvořit zálohu na jiný počítač v síti není možné. Soubor se zálohou následně doporučujme uložit na jiném počítači, než na kterém byl vytvořený.

 

Pokud používáte vlastní instalaci MS SQL Serveru, můžete zálohovat zálohovat pomocí "Management studia".

 

V archivačním souboru jsou uložena vždy všechna data z programu SPZ 2021. Archivaci provádějte pravidelně, vždy do nového souboru, nikdy nepřepisujte soubor se starou zálohou.