Za jedno vozidlo

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Vyúčtování soukromých kilometrů za jedno vozidlo

 

Tato funkce programu se nachází v menu Přehledy - Za jedno vozidlo.

 

V lokálním menu této databáze (nebo klávesa F2) je třeba nejdříve vyvolat zadávací okno Sestavit vyúčtování, v něm definovat požadavky na sestavení vyúčtování - vybrat osobu, období, vozidlo a případně zadat požadované číslo vyúčtování. Volbou Uložit bude požadované vyúčtování vypočteno, uloženo a je možno jej následně vytisknout anebo exportovat pro další použití.

 

Tento výpočet se zpracuje vždy pro jednoho řidiče a jedno vozidlo. Pro hromadné zpracování použijte výpočet Za vozidla řidiče 1 nebo 2.

 

Pravidla a nastavení výpočtu jsou společná pro všechny uživatele programu, viz Nástroje > Vyúčtování soukr. km.

 

Při výpočtech se vychází z údajů evidovaných v "Běžné knize jízd"a nákupech pohonných hmot evidovaných v "Pouze PHM".