Vyúčtování & kniha jízd

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Vyúčtování & kniha jízd

 

Tato funkce programu se nachází v menu Přehledy - Vyúčtování & kniha jízd.

 

Zvolte požadovaný rok, měsíc a formát vyúčtování (na výšku nebo na šířku). Následně vyberte vozidlo, pro které chcete přehled sestavit. Kliknutím na Náhled si zobrazíte přehled, který můžete vytisknout.

 

Tento přehled obsahuje zjednodušenou knihu jízd, tabulku s údaji o nákupech pohonných hmot, služebně a soukromě ujetých kilometrech, stavech nádrže na začátku a konci období, průměrné spotřebě, atd.

 

Pravidla a nastavení výpočtu jsou společná pro všechny uživatele programu, viz Nástroje > Vyúčtování soukr. km.

 

Při výpočtech se vychází z údajů evidovaných v "Běžné knize jízd"a nákupech pohonných hmot evidovaných v "Pouze PHM".