Vzdálenosti

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Vzdálenosti

 

Tato funkce programu se nachází v menu Nástroje - Vzdálenosti.

 

Program obsahuje pomocnou tabulku cca. 8500 měst a obcí s udáním jejich vzájemné vzdálenosti v km. Tato databáze je dostupná při zadávání tras přes funkci F3 - Vzdálenosti. V případě potřeby je zde možnost si doplnit vlastní vzdálenosti, případně předdefinované vzdálenosti opravit (zadat znovu, program jako první použije vámi zadané vzdálenosti).