Nastavení vzhledu tabulek

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Vlastní nastavení vzhledu tabulek

 

Jednou ze základních vlastností tabulek je možnost upravit si jejich vzhled podle vlastní potřeby. Všechny sloupce je možné libovolně zpřeházet, vytvořit si skupiny sloupců, skrýt jednotlivé sloupce, nebo jejich skupiny. Každý uživatel aplikace má svoje vlastní nastavení, které přesně odpovídá jeho potřebám.

 

Skrývání sloupců se zapíná buď po kliknutí pravým tlačítkem myši volbou Sloupce přenastavit (v lokálním menu) nebo po stisku kláves Ctrl+S . Na ploše se objeví okno s názvem Přenastavit sloupce. Záhlaví sloupce, který se má skrýt, "uchopíme" (kliknout levým tlačítkem a držet) za název a přetáhneme ho myší do okna s názvem Přenastavit sloupce.  Tím se daný sloupec, nebo skupina sloupců skryje. Při opětovném zobrazování sloupců je postup opačný - z okna s názvem Přenastavit sloupce se sloupce přetáhnou myší na požadované místo.

 

Změnu pořadí sloupců lze provést pouhým přetažením myší za název sloupce.

 

Nastavení lze uložit pro budoucí opakované použití. U každé tabulky si tedy můžete připravit různá nastavení (pohledy na data - reporty) a ty jednoduše opakovaně používat. Pro uložení a načtení nastavení slouží funkce Načíst/Uložit nastavení sloupců (Ctrl+B).

 

Seřazení záznamů podle abecedy (dne, času,...) provedete kliknutím myší na název sloupce, který chcete seřadit. Dalším kliknutím se řazení otočí (sestupně - vzestupně). Pokud potřebujete provést současně seřazení podle dalšího sloupce, stiskněte Shift a klikněte na jeho jméno. Řazení zrušíte stisknutím Ctrl a kliknutím na jména sloupců, podle kterých se řadilo.

 

Klávesová zkratka Ctrl+W optimalizuje šířku slouců v tabulce podle nejdelšího záznamu.

 


Původní nastavení programu můžete obnovit v menu Nástroje - Obnovit nastavení s následným  restartem programu. Pokud Obnovení nastavení provede Administrátor, provede se obnova pro všechny uživatele programu! Jestliže funkci použije přihlášený uživatel, obnoví si původní nastavení programu pouze pro sebe.