Vzory uživatelů

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Vzory uživatelů

 

Pro rychlejší vkládání uživatelů je možné připravit vzory (uživatelské "role", skupiny uživatelů s různým oprávněním). U každého vzoru je možné předdefinovat jeho povolené funkce, obsah záložky "Oblíbené" a rozložení sloupců v tabulkách. Pokud pak vložíme uživatele "ze vzoru", bude mít všechny tyto hodnoty přednastavené.