Zakázky

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Zakázky

 

Přístup do okna s touto databází je v menu Základní databáze - Zakázky. Program umožňuje evidenci zakázek, které lze přiřazovat k jednotlivým jízdám, cestovním příkazům a nákladům. Základní statistika (přehled) ujetých kilometrů je k dispozici přímo v okně "Zakázky",  podrobnou statistiku a vyhodnocení najdete v menu Statistika - Zakázky.

 

Pokud používáte ONI GPS sledování vozidel, zakázky je možné načítat k jízdám přímo (tak, jak jsou evidované v ONI systému).