<< Click to Display Table of Contents >>

Zálohování databáze a obnova dat ze zálohy

 

Zálohování vašich dat provádějte pravidelně, předejdete tím jejich možné ztrátě.

 

Funkce pro zálohu a obnovu dat jsou k dispozici přímo v programu v menu "Nástroje" > ikony "Vytvořit zálohu" a "Obnovit ze zálohy". V dialogu, který se zobrazí, vyberete složku, do které se archivační soubor uloží, a zadáte název souboru. Zálohování spustíte kliknutím na Uložit. Pro obnovu dat postupujte opačně. Vyberte soubor s daty (se zálohou) a klikněte na Načíst.

 

Pokud používáte vlastní MS SQL Server, můžete zálohovat a obnovovat ze zálohy pomocí "Management studia".

 

POZOR

 

V souboru se zálohou jsou uložena vždy všechna data z programu SPZ.

 

Pokud provedete obnovou dat ze zálohy, nahradí se veškerá data evidovaná aktuálně v programu SPZ daty obsaženými v záloze. To znamená, že nevratně ztratíte veškeré záznamy, které byly provedené v době mezi zálohou a obnovou dat.  

 

Zálohování provádějte pravidelně a v přiměřených intervalech a vždy do nového souboru (nepřepisujte soubory se starou zálohou).