Záznam činnosti uživatelů (log)

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Záznam činnosti uživatelů (log)

 

Tato funkce programu se nachází v menu SPZ - Záznam činnosti uživatelů (log).

 

V programu se ukládají informace o operacích prováděných přihlášenými uživateli.Je zde možnost např. dohledat kdo zapsal/smazal určité záznamy, sestavoval vyúčtování, apod.

 

Zobrazuje se vždy soubor za jeden měsíc, v místním menu jsou volby pro posun "O měsíc zpět" (Alt+Left) nebo "O měsíc vpřed" (Alt+Right).

 

Administrator má možnost záznamy smazat, třídit a exportovat. Uživatel nemá možnost zaznamenané údaje evidovat (mazat), může si pouze prohlížet historii svých záznamů.