Zbytky v nádrži

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Evidence stavů nádrže na konci měsíce

 

Databázi pro evidenci stavů nádrže na konci měsíce vyvoláte z menu Náklady - Zbytky v nádrži nebo zkratkovou klávesou Alt+E.

 

Nový formulář pro zadání zbytku v nádrži vyvoláte standardně stisknutím klávesy F2 nebo z lokálního menu po kliknutí pravým tlačítkem myši v prostoru okna Zbytky v nádrži na konci měsíce volbou "Přidat".

 

Zadané hodnoty "Počet litrů v nádrži" jsou použity pro výpočty ve statistikách a přehledech např. "Vyúčtování soukromých kilometrů" v menu Přehledy.

 

Evidované zbytky v nádrži ovlivní průměrnou spotřebu vozidla a počítaném měsíci - zbytek z předchozího měsíce se připočte k nakoupeným pohonným hmotám, zbytek v aktuálním měsíci se od nich odečte.