Silniční daň

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Silniční daň

 

Pro správný výpočet Silniční daně a záloh je třeba předem na kartě vozidla (v Seznamu vozidel ) na záložce Silniční daň správně zadat všechny rozhodující údaje. Např. pořízení a vyřazení vozidla, způsob placení - roční/denní, druh vozidla - osobní/tahač/návěs/..., hmotnost/počet náprav/obsah motoru atd. Lze zde vyznačit i počet měsíců kdy byla případně SPZ deponována dle pokynu D-205 a nebo osvobození vozidla od silniční daně podle paragrafu 3.

 

Výpočet a evidence záloh silniční daně

 

Po kliknutí na rozbalovací seznam pod ikonou "Silniční daň" se zobrazí okno s volbou "Depozit" a "Rok".

 

Záložka "Depozit"

 

Zde zadejte vozidla a zaškrtejte počet měsíců, kdy byla registrační značka uložená v depozitu.

 

Záložka "Rok"

 

Zde najdete vypočtené zálohy, máte možnost doplnit údaje o firmě a odpovědném zástupci, vytisknout a vyexportovat (xml soubor pro elektronické podání) přiznání k silniční dani.

 

Upozornění: formulář a další podrobnosti k silniční dani jsou k dispozic téměř vždy až začátkem následujícího roku. Proto např. v SPZ 2021 je možné vypočítat zálohy na rok 2021, ale zpracování daňového přiznání pro rok 2021 bude dostupné až v SPZ 2021.