Vozidla

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Vozidla

 

Databáze se seznamem vozidel je jediná, která je stále zobrazená v okně programu - dá se pouze minimalizovat. Pro vložení vozidla je nutné nejprve zadat alespoň jedno středisko a jednoho řidiče.

 

Formulář pro zadávání údajů otevřete klávesou F2, nebo kliknutím pravým tlačítkem myši v okně "Seznam vozidel" a funkcí "Přidat vozidlo". Pro správnou funkci programu stačí vyplnit pouze záložku "Základní údaje" (povinné jsou pouze položky: SPZ, Řidič, Středisko, Spotřeba, Vedeno jako, Druh pohonných hmot). Zde je možné nastavit též automatický přepočet tachometru v běžné knize jízd a zda je vozidlo možné rezervovat.

 

Pro evidenci dalších údajů slouží záložky, do kterých je možné zadat veškeré položky z technického průkazu, nastavit přístupová práva k vozidlu, údaje o pořízení a vyřazení vozidla, vkládat dokumenty v elektronické podobě, informace potřebné pro výpočet silniční daně, termíny STK, emisí..., libovolné množství poznámek k vozidlu, údaje o pojištění vozidla a leasingu, fotografie, tankovací karty, atd.

 

Pro správný výpočet silniční daně  je třeba předem na záložce Silniční daň správně zadat všechny rozhodující údaje. Např. způsob placení - roční/denní, druh vozidla - osobní/tahač/návěs/..., hmotnost/počet náprav/obsah motoru atd.. Lze zde zadat i měsíce, kdy byla registrační značka deponována dle pokynu D-205 a nebo osvobození vozidla od silniční daně podle paragrafu 3.

 

Pomocí záložky Dokumenty je umožněno uložit do evidence vozidla i libovolné dokumenty v elektronické podobě.

 

Uzamčení záznamů

 

V kartě vozidla ("Základní údaje") je k dispozici položka s názvem "Uzamčeno do". Zde máte možnost nastavit datum, ke kterému se uzamknou veškeré údaje evidované k vozidlu (všechny knihy jízd a náklady spojené s vozidlem).

V období do tohoto data není možné editovat, mazat nebo vkládat žádné údaje spojené s vozidlem. Již evidované údaje jsou "pouze pro čtení". Tato funkce zamezí neoprávněné manipulaci s daty a využívá se zejména v případech, kdy jsou hotové uzávěrky, cestovní náhrady, vyúčtování soukromých kilometrů, zpracované statistiky, apod. a není žádoucí, aby se data dala evidovat.

Data lze uzamknout též hromadně za všechna vozidla (nebo za zvolenou skupinu vozidel) pomoci "Hromadného uzamykání" (Ctrl+H), které je dostupné v lokálním menu u seznamu vozidel (pod pravým tlačítkem myši).

Uzamykání lze provádět též automaticky k určitému dni v měsíci. Nastavení této funkce najdete v menu "Nástroje>Vyúčtování soukr. km".

 

Úprava sloupců tabulky

 

V tabulce je možné nastavit viditelnost těch údajů, které jsou pro Vás podstatné. To uděláte kliknutím na pravé tlačítko myši v poli tabulky a ve zobrazeném "menu" vyberete možnost "sloupce přenastavit". Také lze použít zkratku (Ctrl+S). Poté sloupce, o které nemáte zájem, pomocí myši, přetáhnete do seznamu sloupců, který jste otevřeli. Ty o které máte zájem, naopak vytáhnete myší ze seznamu sloupců a přetáhnete do tabulky na místo, kde je chcete mít. Další možnosti nastavení tabulky naleznete zde a zde.