Tuzemské stravné

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Tuzemské stravné

 

Pro všechny uživatele jsou zde uloženy sazby tuzemského stravného od roku 2000 až po aktuální a sazby základní náhrady (amortizace) vozidel. Dále je zde nastavení krácení tuzemského/zahraničního stravného v % za každé poskytnuté jídlo a číslo posledního použitého tuzemského / zahraničního CP.

 

Sazby je možno jednotlivým uživatelům dle potřeby individuálně upravit (úprava sazeb pro jednotlivé uživatele je dostupná též v "Kartě uživatele", záložka "Cestovní náhrady". V případě, že je třeba opravit sazby všem uživatelům současně a nastavení pro všechny uživatele je stejné, tak stačí vyplnit jen kartu Sazby pro uživatele "Administrator" a následně v lokální menu použít volbu "Nastavit všem sazby Administratora".

 

Nové sazby jsou vždy součástí upgrade programu.