Základy ovládání

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Program SPZ® má podobné ovládání jako většina aplikací pro Windows.

 

Lokální menu

 

Tím nejzákladnějším pravidlem pro ovládání SPZ® je toto: kliknete-li pravým tlačítkem myši v prostoru libovolného okna programu, objeví se lokální menu, v němž budou názvy všech akcí, které v daný okamžik lze provést.

 

U většiny položek lokálního menu je uvedena klávesová zkratka pro okamžité provedení akce bez nutnosti aktivovat toto menu. Mezi základní operace, které jsou společné většině databází programu, jsou vložení nového záznamu (F2 ), oprava (Enter ) a vymazání (Del ) již existujícího záznamu.

 

V jednu chvíli můžete mít v programu otevřeno současně několik oken s různými databázemi. Mezi těmito okny se přepínáte jednak tím, že kliknete levým tlačítkem myši kamkoli do prostoru okna na které chcete přepnout, nebo kombinací kláves Ctrl+Tab a Shift+Ctrl+Tab, tedy stejně jako je tomu například v programech Microsoft Word a Excel.

 

Operace s okny

 

I pro tyto operace platí to, že se používají shodně jako u všech jiných programů pro Windows.

 

Rozměr otevřeného okno můžete měnit kliknutím na ikonky v pravém horním rohu okna. Jediným oknem, které nelze zavřít, je okno se "Seznamem vozidel". To bude na pracovní ploše přítomno neustále.

 

V menu SPZ - Program SPZ 2021 - můžete nastavit automatické maximalizované otevírání oken (nedoporučujeme - toto zobrazení např. neumožňuje přetahování záznamů mezi okny myší).

 

Pohyb v databázích

 

V levé dolní části okna databáze vidíte jednak počet záznamů v databázi, jednak číslo aktuálního záznamu, tj. toho, na kterém je právě nastaven kurzor.

Na první položku databáze se dostanete kombinací kláves Ctrl+Home, na poslední Ctrl+End .

Klávesami PgUp  a PgDn  se přesouváte o stránku dopředu či dozadu.

Na první sloupec databáze vlevo se dostanete stiskem Home , na poslední sloupec vpravo stiskem End .