Cestovní příkazy

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Cestovní příkazy

 

Tato funkce programu se nachází v menu Nástroje - Cestovní příkazy. V této záložce  se nastavují parametry pro "automatické" generování číselných řad cestovních příkazů elektronické schvalování. Dále je zde možné zadat texty pro zápatí cestovních příkazů a upravit texty u podpisů.

 

Parametry

 

Nabízet automaticky číslo - možnost zapnout/vypnout automatické číslování

Číselná řada - tato volba umožní číslovat CP jednou číselnou řadou (pro všechny uživatele) nebo každý uživatel může mít svojí číselnou řadu  

Vkládat osobní číslo - možnost vkládat do čísla CP osobní číslo

Vkládat letopočet - možnost vkládat vkládat do čísla CP letopočet

Úvodní text pro tuzemský CP - na začátek čísla CP vloží text - přednastaveno TUZ

Úvodní text pro zahraniční CP - na začátek čísla CP vloží text - přednastaveno ZAH

Společná číselná řada - umožní nastavení výchozího čísla CP při společném číslování

Firemní karta = záloha - při volbě "ANO" se platba firemní platební kartou se při vyúčtování započítá jako vyplacená záloha

Uživateli se nabídnou vozidla - pro vytváření CP se mohou uživateli nabídnout buď všechna vozidla, ke kterým má přístup, nebo pouze vozidlo, kde je uvedený jako řidič (osoba zodpovědná)

Předdefinované výdaje - použijte v případě, kdy je potřeba pro vkládání výdajů spojených s pracovní cestou vytvořit pouze omezený seznam položek. Pokud je tato volba aktivní, do CP není možné vložit jiný náklad, než předem definovaný.

 

Schvalování cestovních příkazů:

 

- volba "Ano" - umožní elektronické schvalování příkazů a vyúčtování pracovních cest

- Upozornění na žádost/schválení - umožňuje vybrat, jakým způsobem budou uživatelé a schvalující upozorněni na "žádost/schválení"

- Poslat kopii schválení spolucestujícím - zasílá kopie notifikačních e-mailů i spolucestujícím uvedeným v CP

 

- volba "Ne" - umožní používat zjednodušené schvalování nebo cestovní příkazy neschvalovat vůbec

- Otevírat dokončené CP - umožňuje nastavit, zda uživatelé mohou otevírat a editovat cestovní příkazy s parametrem "Dokončeno"

 

Formulář pro tisk příkazu a vyúčtování

 

Zápatí tuzemského CP - zadejte text, který se vloží na konec tiskopisu tuzemského CP

Zápatí zahraničního CP - zadejte text, který se vloží na konec tiskopisu zahraničního CP

Podpisy - zde je možné nadefinovat texty u podpisů na formulářích. Umístění jednotlivých podpisů je vidět po kliknutí na tlačítko "Formulář". Pokud text v poli "Podpis" smažete, pole na tiskopisu bude prázdné.

 

Předdefinované výdaje tuzemské/zahraniční

 

Nadefinujte výdajové položky (klávesa F2), které se budou nabízet při vkládání nákladů do vyúčtování pracovní cesty, Zadat můžete název položky, typ výdaje a sazbu DPH pro konkrétní položku.