DPH za soukromé kilometry

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

DPH za soukromé kilometry

 

Tato funkce programu se nachází v menu Přehledy - DPH za soukr. km. Umožní rozúčtovat náklady na DPH u pohonných hmot a ostatních nákladů podle poměru služebně/soukromě ujetých kilometrů.

 

Ve spodní liště okna zvolte požadovaný rok a měsíc pro vyúčtování. Výpočet probíhá automaticky, okamžitě při změně parametrů. K dispozici jsou dva přehledy - soukromé kilometry za vozila nebo soukromé kilometry podle řidičů.

 

Pro zjednodušení tabulky a zobrazení pouze požadovaných údajů je vhodné použít filtry, vlastní nastavení vzhledu tabulek a třídění záznamů v tabulkách.

 

Setříděné a vyfiltrované údaje je možné pro další zpracování vyexportovat (volbou Export) nebo stisknout klávesy Ctrl+E. Případně je možné tabulku přímo otevřít v Excelu (Ctrl+X). Tabulka se vždy vyexportuje nebo zobrazí pouze s daty, která máte zobrazená v SPZ.