Po měsících

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Statistika po měsících

 

Nachází v menu Statistika - Po měsících.

 

Na první záložce "Zadání" nejdříve označte z nabídky dostupných vozidel ta, která požadujete zahrnout do výpočtu, zvolte rok a požadovanou knihu jízd. Zadání potvrďte volbou "Spočítat".

 

Na druhé záložce "Statistika knihy jízd" naleznete přehled členěný po jednotlivých měsících.

 

Pro zjednodušení tabulky a zobrazení pouze požadovaných údajů je vhodné použít filtry, vlastní nastavení vzhledu tabulek a třídění záznamů v tabulkách.

 

Setříděné a vyfiltrované údaje je možné pro další zpracování vyexportovat (volbou Export) nebo stisknout klávesy Ctrl+E. Případně je možné tabulku přímo otevřít v Excelu (Ctrl+X). Tabulka se vždy vyexportuje nebo zobrazí pouze s daty, která máte zobrazená v SPZ.