Roční 1

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Roční statistika 1

 

Nachází v menu Statistika - Roční 1. Zobrazí vždy všechna vozidla, ke kterým má uživatel přístupová práva.

 

Ke každému vozidlu zobrazí základní informace (SPZ, řidič, středisko, atd.) a podrobný roční rozpis s informacemi o ujetých kilometrech, PHM (v litrech nebo korunách), ostatní náklady, průměrnou cenu za litr pohonných hmot a průměrnou spotřebu spočítané pro jednotlivé měsíce). Statistika počítá automaticky, stačí v dolním rámečku okna přepínat roky podle potřeby.

 

Pro zjednodušení tabulky a zobrazení pouze požadovaných údajů je vhodné použít filtry, vlastní nastavení vzhledu tabulek a třídění záznamů v tabulkách.

 

Setříděné a vyfiltrované údaje je možné pro další zpracování vyexportovat (volbou Export) nebo stisknout klávesy Ctrl+E. Případně je možné tabulku přímo otevřít v Excelu (Ctrl+X). Tabulka se vždy vyexportuje nebo zobrazí pouze s daty, která máte zobrazená v SPZ.