Dokumenty

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Přehled - Dokumenty

 

Tato funkce programu se nachází v menu Přehledy -Sloučené databáze - Dokumenty.

 

U každého uživatele, vozidla, cestovního příkazu, nákladu nebo nehody, program umožňuje pomocí záložky Dokumenty uložit do evidence i libovolné dokumenty v elektronické podobě.

 

Tento přehled nabízí přístup ke všem evidovaným dokumentům všech uživatelů a vozidel. Pro zjednodušení tabulky a zobrazení pouze požadovaných dokumentů je vhodné použít filtry, vlastní nastavení vzhledu tabulek a třídění záznamů v tabulkách.